Turistički vodiči požeško-slavonske županije


TKO SU TURISTIČKI VODIČI?
 • Turistički vodiči objašnjavaju i pokazuju turistima prirodne ljepote i rijetkosti, kulturno-povijesne spomenike, umjetnička djela i etnografske znamenitosti.
 • Pričaju turistima o važnim povijesnim događajima i osobama vezanim uz određene lokalitete, građevine i povijesna razdoblja.
 • Daju informacije o pojedinim mjestima i područjima te aktualnim gospodarskim i političkim zbivanjima.
 • Turistički vodiči obično predvode grupu turista i pruža im navedene informacije na nekom od svjetskih jezika, ili na jeziku grupe, ako vladaju njime.
 • Moraju djelovati sigurno i suvereno vladati podacima koje pružaju te biti spremni na dodatna pitanja.
 • Turistički vodiči često rade i poslove turističkih pratilaca. Turistički pratioci obavljaju operativne poslove u vođenju i praćenju turista te daju turistima osnovne obavijesti o svrsi putovanja. Brinu se o potrebnim ispravama pri prelascima granica, rješavaju probleme oko smještaja organiziranih turističkih grupa te daju mnoge praktične savjete (kako i gdje mijenjati novac, koji su restorani dobri, što se povoljno može kupiti itd.) kako bi turistima olakšali boravak i učinili ga ugodnijim.


KONTAKT INFORMACIJE
Udruga turističkih vodiča požeško-slavonske županije

Ivana Pavla II 2., 34000 Požega


tel. +385 (0)34 272 505 | fax. +385 (0)34 271 465


mob. +385 (0)98 256 620 (Dalibor Nedela - predsjednik udruge)

mob. +385 (0)98 965 11 82 (Štibrić Vladimir - tajnik udruge)


mail: info@turisticki-vodici-psz.hr

OIB 84974317419

IBAN: HR7823600001102027994 (Zagrebačka banka)Poziv za educiranje JEDNOG turističkog vodiča za NJEMAČKI JEZIK

UDRUGA TURISTIČKIH VODIČA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE objavljuje JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za obuku vodiča za potrebe promoviranja kulturno povijesne baštine Županije Požeško-slavonske

PREDMET POZIVA

Edukacija jednog vodiča za potrebe promoviranja kulturno povijesne baštine Županije Požeško-slavonske i Slavonije. Pozivaju se zainteresirane osobe koje žele biti turistički vodiči, da se prijave za edukaciju (seminar i ispit) za turističkog vodiča koji se organiziraju i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14, 152/14 130/17, 25/19, 98/19), te Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (N.N. 68/07, 50/08, 120/08).

Putem ovoga poziva odabrat će se jedan kandidat kojemu će se sufinancirati 100 posto visine troškova pohađanja edukacije (seminara) i polaganja 1 stručnog ispita.

Educirani vodiči trebaju biti na usluzi potrebama Udruge turističkih vodiča Požeško-slavonske županije na vrijeme od 2 godine.

Udruga turističkih vodiča Požeško-slavonske županije razmotrit će sve pristigle prijave te izabrati kandidate/polaznike temeljem dostavljene dokumentacije. Obavijest o ishodu Javnoga poziva za iskaz interesa bit će dostavljena odabranim kandidatima najkasnije 15 dana nakon zatvaranja poziva.

Minimum odgovornosti i obaveza između kandidata/polaznika i Udruge turističkih vodiča Požeško-slavonske županije odredit će se Okvirnim sporazumom. Udruge turističkih vodiča Požeško-slavonske županije zadržava pravo raskida Sporazuma ukoliko suradnja ne bude zadovoljavajuća.

U slučaju nedovoljnog broja zainteresiranih Udruge turističkih vodiča Požeško-slavonske županije zadržava pravo poništenja Javnoga poziva.

UVJETI

Pravo na podnošenje prijave imaju sve fizičke osobe koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • najmanje IV. stupanj stručne spreme (SSS)
 • aktivno poznavanje njemačkog jezika razine B2
 • izrazite komunikacijske sposobnosti i visok stupanj motivacije

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • motivacijsko pismo
 • životopis
 • presliku osobne iskaznice ili domovnice,
 • dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu (izvornik ili javno ovjerovljeni preslika odgovarajuće svjedodžbe ili diplome)
 • rodni list
 • mala fotografija
 • dokaz o poznavanju NJEMAČKOG jezika (svjedodžba, potvrda, izjava kandidata, certifikat škole stranih jezika ili slično) RAZINE B2.

DOSTAVA DOKUMENTACIJE

Motivacijsko pismo uz ostalu navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti zaključno sa 10.04.2020. godine poštom ili osobno na adresu: Udruga turističkih vodiča Požeško-slavonske županije, 34000 POŽEGA, Pape Ivana Pavla II 2.

O EDUKACIJI

Edukacije (seminar i ispit) za Turističke vodiče za područje Slavonije /četiri županije/ organizira Ekonomski fakultet iz Osijeka.

Početak edukacije će se odrediti prema terminima Ekonomskog fakulteta. Predavanja iz općeg dijela seminara i stručnog ispita se održavaju u popodnevnim satima (nakon 16 h) kroz otprilike 4 tjedna. Prisustvovanje predavanjima je obvezno. Terenska nastava se obično održava vikendom.

Za sve dodatne informacije obratite se na adresu elektroničke pošte info@turisticki-vodici-psz.hr